top of page
Search

הרצאה בפני גננות, למה?

היה לי כבוד גדול לדבר עם 1300 גננות ממחוז צפון בשנה האחרונה! ההרצאה מול צוותי חינוך מדברת על שילוב ילדים עם מוגבלויות או קשיים כאלו ואחרים במסגרות חינוך רגילות.

למה גננות אתם שואלים? גננות, לדעתי, הן אבן היסוד של החברה שלנו. גננת אוהבת, תומכת, מכילה וקשובה תאפשר לילד להתחיל את החיים עם ביטחון עצמי, מחשבה יצירתית, סקרנות מוגברת, הסתכלות חיובית ואוהבת על העולם. הלוואי והסיפור שלי מאפשר להן לראות שכל ילד יכול להצליח בדרך שלו... מקווה לדבר מול עוד גננות ממחוזות שונים בארץ 😊


Comments


bottom of page